ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • français
 • Tiếng Đức
 • Ngôn ngữ tiếng ý
 • 日本 の
 • Hàn Quốc
 • русский
 • español
 • Ả rập
 • tiếng việt
 • Bồ Đào Nha
 • Thái Lan
 • Türk
 • Indonesia
 • polski
 • Philippine
Logo
Siliconizing
Các quốc tế tiên tiến năm cuộn dung môi máy phủ silicone.

năm cuộn

phát hành

hiệu quả sản xuất cao, sơn đồng nhất, tính ổn định, hiệu quả phát hành tốt.

Số lượng lớp phủ và lực lượng phát hành có thể được kiểm soát một cách hiệu quả. kho